תשתיות 360

מתן מענה לצרכים העסקיים והטכנולוגיים של הארגון מחייב תשתיות שיתמכו במערכות המידע. אנו בשטראוס מלווים ארגונים בבניית מפת דרכים ליישום, תוך התייחסות לממדים כגון פרויקטים בתשתיות, מעבר לענן, שרידות ויתירות, ניהול המשכיות עסקית (BCM), התאוששות מאסון (DRP), מודל הפעלה, פונקציות ותהליכים, תמיכה ושירות (ITMS)

מה זה כולל

בחינה מעמיקה של עולמות התשתיות והניטור ובכלל זה עולם ניהול ההמשכיות העסקית (BCM) וההתאוששות מאסון (DRP), מיפוי הפערים, ומתן המלצות לשיפור המצב הקיים ב 4 ממדים: טכנולוגיה, אנשים, תהליכים, וכלים.

בחינת מצב קיים – בחינת אסטרטגיה ארגונית וצרכים עסקיים, ובכלל זה מיפוי מצב קיים בתשתיות בהיבטי כ"א, תהליכי עבודה, טכנולוגיה. מחקר מעמיק לניתוח צרכים, פערים, אתגרים, והזדמנויות. התהליך יכלול גם ניתוח משמעויות מעבר לענן, בחינת ארכיטקטורת פתרון ה DR הקיים, בחינת יעדי ההתאוששות של הארגון, מיפוי מערכות ותהליכים קריטיים, בחינת תהליכים משלימים (נהלים וביצוע תרגולים ובדיקות), בחינת ארכיטקטורת הניטור העסקי, אפליקטיבי, תשתיתי.

תכנון אסטרטגי – עיבוד המידע שנאסף, זיהוי פערים וניתוח דרישות, בחינת חלופות לפתרון מיטבי לארגון בכל תחומי התשתיות.

גיבוש המלצות – גיבוש המלצות, בניית תכנית פעולה למימוש מידי ובטווח הרחוק, גיבוש תכנית עבודה רב שנתית מפורטת ותקציב נדרש, הגדרת כלל סוגי הפרויקטים ליישום, לוחות זמנים למימושם, היערכות ארגונית ותקציבית ליישומם.

הערך שמקבלים לקוחות

מצפן פרקטי לגוף התשתיות

מפת דרכים מפורטת ובכלל זה פרויקטים נדרשים, רמת ותהליכי שירות (ITSM), אבטחת מידע, ענן, המשכיות ורציפות עסקית תפקודית, מערך ניטור עסקי, אפליקטיבי, תשתיתי מיטבי, מבנה ארגוני ותהליכים

תיעדוף ופריסת הפרויקטים

הגדרה ותעדוף הפרויקטים המרכזיים ופריסתם על ציר הזמן והמשאבים אל מול ניתוח ROI

הערכת משאבים ותקציב

הערכת המשאבים הנדרשים וההשפעה על תקציב ההשקעות וההוצאות (CAPEX ו OPEX), משמעויות והשלכות ארגוניות, כלכליות, וטכנולוגיות ו HR-יות

מה עושים מחר?

מגדירים מהם האזורים והאתגרים בהם יש להתמקד בשנים הקרובות
1
מנתחים מצב תשתיות, ענן, ניטור, המשכיות עסקית-טכנולוגית אל מול צרכים עסקיים וטכנולוגיים עתידיים
2
מתניעים עם צוות שטראוס תהליך סדור לבנית מפת הדרכים לתשתיות והשגת המשכיות עסקית ויישומה
3