Data & AI

דאטה הינו מהנכסים המשמעותיים והחשובים ביותר עבור כל ארגון, בכל תחום עסקי. הדאטה מסייע בהפקת תובנות עסקיות, מאפשר שיפור וייעול מערכי התפעול השונים ומודלים לשיפור רווחיות. עם שימוש נכון בדאטה והבשורה שמביאה ה –  GenAI, ארגונים יכולים לבצע קפיצת מדרגה עסקית משמעותית

מה זה כולל

  • הגדרת האסטרטגיה ותמונת העתיד של הארגון להפיכתו לארגון מכוון מידע באופן קבוע ורציף.
  • זיקוק היוזמות העסקיות המשמעותיות באמצעות Data & AI ובניית תפיסה מבוססת Operational AI Systems.
  • השגת הצלחות מהירות ביישומי Gen AI שיתנו ערך עסקי גבוה.
  • ניתוח ובניית עולם הנתונים – איסוף, טיוב, העשרה, הנגשה חכמה, פרטיות, משילות (Governance).
  • טכנולוגיה – ארכיטקטורה, פלטפורמות, כלים נדרשים, אבטחת מידע.
  • תפיסת הפעלה – התאמת תפיסה, תרבות ומודל ההפעלה (מבנה ארגוני ותהליכי עבודה) של ניהול ומינוף הדאטה ו AI בארגון – הן בצד העסקי והן בצד הטכנולוגי.
  • בניית תכנית עבודה רב שנתית פרטנית ופרקטית ליישום – הפרויקטים הנדרשים, הערכת העלות והמשך שלהם, המשאבים הארגוניים, סיכונים אפשריים, הגדרת המוביל/Owner בארגון, מדדים פיקוח ובקרה לטובת יישום מוצלח.

הערך שמקבלים לקוחות

מצפן דאטה יישומי

אסטרטגית דאטה יישומית-עסקית המותאמת להשגת היעדים העסקיים של הארגון

חווית לקוח

חווית לקוח אישית, רציפה ובעלת ערך פרסונלי מדויק, והעמקת השירותים הדיגיטליים שמונגשים לו

מצוינות

הכוללת יישומי Data&AI מתקדמים לשיפור, האצה, התייעלות וחיסכון בתהליכי הליבה

מה עושים מחר?

הגדרת יוזמות עסקיות בהן ניתן למנף יכולות דאטה ו AI GEN / AI
1
הגדרה ויישום ארכיטקטורת דאטה ו AI טכנולוגית נדרשת
2
הגדרה ויישום מודל הפעלה תומך ארגון מוכוון מידע באופן רציף
3