מצוינות
תפעולית
במערכות מידע

ארגוני מערכות מידע הינם מהמנועים המרכזיים המאפשרים לארגון לנוע קדימה ולהשיג את יעדיו, לשם כך נדרשים תקציבים להשקעה בטכנולוגיה ובמינופה. אחת לכמה שנים גוף מערכות מידע נדרש לבצע תהליך של בחינת יעילות הארגון ושיפורו בהיבטים של משאבים, התקשרויות, תהליכי עבודה, מבנה עלויות, מבנה ארגוני, מערכות, ארכיטקטורה ותשתיות

מה זה כולל

בחינה רב ממדית של פעילות ה IT:

מבנה ארגוני: מבנה ארגוני אפקטיבי ל IT , עלויות המשאב האנושי, Shadow IT, מודל משאבים גמיש.

מערכות ותשתיות: ארכיטקטורה יישומית, דיגיטל ודאטה, ניתוח מבנה עלויות, ארכיטקטורת התשתיות, בחינת רמת השימוש במערכות ובתשתיות, ניתוח כפילות מערכות ותשתיות, ניתוח מודל מימון ואספקה למערכות ולתשתיות (כולל מעבר לענן).

תהליכי עבודה: ערוצי תקשורת בין ה IT ל Business, תהליכי פיתוח וניהול גרסאות, תהליכי שירות ו- ITSM, תהליכי תמיכה, ניהול החדשנות, תהליכי איכות.

הבחינה נעשית תוך השוואה עם בנצ'מרק יוצא דופן באיכותו מישראל ומהעולם אל מול הצרכים הייחודיים לארגון.

מתן המלצות ומפת דרכים ליישום ההתאמות והשינויים הנדרשים בכל המימדים ליצירת מצוינות תפעולית.

הערך שמקבלים לקוחות

אופטימיזציה

יחידה עסקית אופטימלית ומונחית תוצאות והשגת שיפור מתמיד על בסיס מדידה סדורה

התאמה וייעול

התאמה וייעול התקציב לפעילות הנדרשת בהתאם ליעדים העסקיים של החברה

הסדרת תהליכים

הסדרת והטמעת תהליכי העבודה אג'ילים בתוך הארגון ומול היחידות העסקיות ליצירת האצה

מה עושים מחר?

מגדירים עולמות התוכן העסקיים והטכנולוגיים לניתוח מעמיק ברמת תהליכים, מבנה ארגוני, תקציב ומערכות טכנולוגיות
1
מנתחים המצב הקיים בארגון והצרכים העתידיים העסקיים והטכנולוגיים בשילוב תובנות ממודלים מבוססים Gen AI
2
יוצאים לדרך עם צוות המומחים של שטראוס לבניית תכנית להשגת מצוינות תפעולית ותכנית פעולה ליישומה במיקוד על Quick Wins
3