ארגון מכוון
מוצר

ארגון מכוון מוצר הוא ארגון שבו הלקוח הוא המרכז והחשיבה מונחית לקוח, מיקוד בערך, הגדרת תוצאות עסקיות ברורות, אימוץ מתודות של Continuous Delivery ועבודה בצוותי מוצר. תפיסה זו מאפשרת לארגון לרוץ מהר, לפתח ולשפר באופן מתמיד את המוצרים והשירותים כדי למקסם את שביעות הרצון של הלקוחות ולהגדיל את ההכנסות

מה זה כולל

ארגון המעוניין במעבר לגישת ניהול מכוונת מוצר נדרש לנקוט בשלבים מסודרים כדי להבטיח מעבר חלק ויעיל. אלה השלבים עיקריים שבהם:

 • הגדרת חזון והאסטרטגיה ליישומו: קביעת החזון האסטרטגי למעבר לגישה מכוונת מוצר, כולל המטרות העסקיות והתוצאות המצופות.
 • הגדרת העקרונות למהו מוצר בארגון בו אנו פועלים.
 • הגדרת מפת המוצרים
 • ניתוח המצב הנוכחי: הערכה של המבנה הארגוני הנוכחי, התרבות, התהליכים, והכלים הקיימים.
 • איתור פערים: זיהוי הפערים בין המצב הנוכחי לחזון הרצוי ובניית ההמלצות.
 • פיתוח תכנית יישום מפורטת, כולל לוחות זמנים, משימות, ואחריות.
 • הכנת הצוותים: זיהוי והכשרת מנהיגי מוצר וצוותים רלוונטיים ובניית תרבות ארגונית התומכת בגישה מכוונת מוצר.
 • בניית תשתיות: הקמת מערכות תמיכה, כלים, ותהליכים הנדרשים לניהול מכוון מוצר.
 • הקמת צוותי מוצר: יצירת צוותים רוחביים עם אחריות מובהקת על המוצרים.
 • פיתוח מוצר ראשון: בחירה ופיתוח מוצר או שירות פיילוט כדי לבחון ולהדגים את הגישה החדשה.
 • למידה ואיטרציה: מדידת ההצלחה, לקיחת משוב, וביצוע שיפורים ואיטרציות על המוצר בהתאם.
 • הרחבה הדרגתית: יישום גישה מכוונת מוצר באופן הדרגתי למוצרים ושירותים נוספים בארגון.
 • אופטימיזציה מתמדת: המשך מעקב, מדידה, ושיפור תהליכים ומוצרים בהתאם לתובנות ומשוב מהשוק והלקוחות.
 • פיתוח תרבות של חדשנות: חיזוק התרבות הארגונית המעודדת חדשנות, ניסוי, ולמידה מתמדת.
 • סקירה והערכה רציפה: ביצוע סקירות תקופתיות להערכת התקדמות הארגון לעבר הגישה מכוונת מוצר וביצוע התאמות ושיפורים בהתאם לתובנות מהסקירות ומהמשוב שהתקבל.

הערך שמקבלים לקוחות

מיקוד בלקוח ובערך העסקי

ניהול מכוון מוצר מתמקד בהבנת הצרכים והבעיות של הלקוחות ובפיתוח פתרונות המתמקדים בהם אל מול היעדים העסקיים של הארגון

הצעות ערך
חדשניות

הגישה המוצרית מעודדת חשיבה חדשנית ויצירתית בפיתוח המוצר, שאינה תלויה בתשתיות או פלטפורמות

שיפור התהליכים והפרודקטיביות

ניהול מכוון מוצר מחייב את הארגון לחשוב על התהליכים שלו באופן שוטף ולשאוף לשיפור וייעול רציף אשר מוביל לחיסכון בזמן ובמשאבים

מה עושים מחר?

מגדירים חזון, יעדים ואסטרטגיה: פיתוח ותקשור חזון למעבר לניהול מכוון מוצר, כולל המטרות, היעדים, והשינויים הנדרשים בתרבות הארגונית, הגדרת האסטרטגיה ומפת הדרכים
1
מתחילים בשינוי תרבות הארגון והכשרת הצוותים, מפתחים תרבות פתוחה ואג'ילית, מכשירים ומפתחים מיומנויות הדרושות לניהול מכוון מוצר
2
מבצעים מדידות תקופתיות והערכה מתמדת לשיפור תהליכים באופן רציף
3