מצוינות
תפעולית עסקית

מדובר במיקוד אסטרטגי שחברות מגדירות לעצמן עם הפנים קדימה, במיוחד בעקבות אירועי 2023. בניית תכנית פרקטית ופרגמטית להשגת מצוינות תפעולית-עסקית-ארגונית כוללת ובכלל זה השגת חסכונות / התייעלות היכן שניתן. המשמעות האמיתית של מיקוד זה: ארגונים ישאפו לעשות הרבה יותר ובצורה טובה בהרבה, בהרבה פחות זמן ומשאבים

מה זה כולל

בחינה ושיפור של התהליכים העסקיים והתפעוליים, בעולמות התוכן בהם יוחלט למקד את העבודה. החל מתהליכים פוני לקוח (Customer Facing) וכלה בתהליכי ליבה פנימיים ב Back Office ובתפעול, תוך מיקוד בעולמות העסקיים בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר לחסכון ולהתייעלות.

המהלך כולל בחינת התהליכים העסקיים, המבנה הארגוני ומבנה העלויות במצב קיים ומתן המלצות מפורטות כיצד יש לשפר ולייעל אותם לטובת השגת שיפור רמת השירות לצד התייעלות וחסכון ככל הניתן, ביסוס תהליכים מיטביים, והטמעתם בחברה משלב התכנון ועד שלב היישום בפועל.

בהתאם לכך בונים תכנית פעולה פרקטית מבוססת QuickWins לשיפור תהליכי הליבה העסקיים בעולמות התוכן שבמיקוד לביסוס מצוינות תפעולית עסקית לצד שיפור חווית הלקוח ומתן כלים חזקים לתמיכה בהתפתחות הארגון.

מתבצע מעבר מהיר ליישום, ברמת היחידות העסקיות הרלוונטיות בארגון, תוך מדידת התועלות באופן שוטף ואיטראטיבי, בכל המימדים שהוזכרו לעיל.

הערך שמקבלים לקוחות

מהירות

האצה עסקית ארגונית מבוססת תהליכים, מבנה / אנשים וטכנולוגיה

איכות

יכולת כלל ארגונית לבצע עבודה יעילה יותר ובאיכות בלתי מתפשרת

כמות

חסכון והתייעלות משמעותיים בכספים ובזמן תוך ניצול מדויק במשאבים הקיימים

מה עושים מחר?

בוחנים את האסטרטגיה העסקית של הארגון, הכיוונים והאתגרים בהווה ובמבט קדימה
1
מזהים את אזורי הליבה בעלי הפוטנציאל להתייעלות, שיפור וחסכון הגבוהים ביותר
2
מגדירים תכנית פעולה בהסתכלות רב ממדית להשגת ההתייעלות ושיפור מול יעדים ומדדים ברורים (KPI's)
3