אסטרטגיה
עסקית

כדי שארגונים ימשיכו לגדול, לצמוח, ולעמוד באתגרי התחרות בשוק עסקי משתנה, הארגון נדרש אחת למספר שנים לעצור ולרענן האסטרטגיה העסקית. אנו בשטראוס אסטרטגיה מלווים חברות וארגונים הנמצאים בצמתי קבלת החלטות עסקיות, תוך הבנת פעילותה העסקית של החברה, נכסיה והסביבה העסקית בה היא פועלת

מה זה כולל

  • ניתוח המצב הקיים, בשיטה רב ממדית.
  • מחקר Benchmark וניתוח גודל שוק, מגמות, תפיסות, כאבים, וצרכים של סגמנטי לקוחות הקצה בארץ ובעולם.
  • אבחון רב מימדי: קטגוריות, ערוצים, קהלים, שיתופי פעולה, מוצרים, רכישות.
  • ניתוח פרטני של תמונת התחרות הנוכחית והעתידית.
  • מיפוי וזיקוק מנועי צמיחה עם הסתכלות על: Impact (הכנסות, רווח, שימור, וכו'), Fit ליכולות הקיימות והעתידיות של החברה, ישימות, גיאוגרפיות, הצעות הערך, לקוחות היעד, בידול אפשרי ביחס לתחרות, תאימות רגולטורית, ועוד.
  • גיבוש האסטרטגיה העסקית ותכנית הפעולה למימושה בשלוש השנים הבאות.
  • הובלת השינוי ויישום התכנית האסטרטגית, מרמת החזון ועד הפרקטיקה היישומית.

הערך שמקבלים לקוחות

מיקוד עסקי

מיקוד ויעדים עסקיים בהם תתמקד החברה בכלל הממדים בשנים הבאות

מנועי צמיחה

כלים ומנועי צמיחה שיאפשרו התרחבות, צמיחה משמעותית, ועמידה באתגרי התחרות

תוכנית ישומית

אסטרטגיה עסקית ותכנית פעולה למימוש תוך מיקוד ב Quick Wins

מה עושים מחר?

מגדירים צוות משותף לקוח/צוות שטראוס שיוביל את בניית האסטרטגיה העסקית
1
מנתחים המצב הקיים והצרכים העסקיים העתידיים עם Pain Points ברורים
2
יוצאים לדרך לבניית תכנית צמיחה עסקית אגרסיבית וברת יישום ותכנית פעולה למימושה
3